Aquaagri

AquaAgri

Hållbara produktionssystem

Tematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2017
  • Mistra investerar: 32 Mkr
  • Programvärdar: Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet
Händelser under året
  • Arbetet har gått vidare i programmets fem projekt med att både utveckla ny teknik och nya styrmedel.

  • Alla projekt samlades vid SLU i februari för att diskutera samverkan som bidrar till hållbart jordbruk och vattenbruk.

stäng