Futureforests

Mistra Future Forests

Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk

Klimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2009–2016
  • Mistra investerar: 110 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Future Forests Week i februari blev programmets slutkonferens där resultat presenterades och diskuterades.

  • Ett antal exkursioner i olika skogar genomfördes, bland annat en i september i Västerbotten tillsammas med kungen.

  • Sista ordinarie året som Mistrafinansierat program, men vissa aktiviteter kommer att fortsätta under 2017. SLU har beslutat fortsätta driva delar av Future Forests som en framtidsplattform.

stäng