nanosafety2

Mistra Environmental Nanosafety

Nanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Julie Gold vid Chalmers tekniska högskola tillträder som ny programchef.

  • Vetenskapliga resultat om att systembiologi kan vara ett verktyg för att studera toxikologiska effekter av nanomaterial utifrån modellering av hur proteiner och gener påverkas.

stäng