innovation

Mistra Innovation

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • Programmets fjärde och sista utlysning i februari lockar 21 ansökningar som tillsammans omfattar cirka 60 miljoner kronor i sökta medel.

  • I juni beslutas att tilldela 20 miljoner kronor till sex projekt om luftföroreningar, nya smörjmedel och återvinning av mässing och lågenergilampor.

stäng