Future-fashion

Mistra Future Fashion

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2011–2019
  • Mistra investerar: 80 Mkr
  • Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Händelser under året
  • International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) tas in som ny forskningspartner kring policyfrågor.

  • I juni annonseras ytterligare fyra industripartners. Totalt är programmet uppe i 32 partners.

  • Programmet tog initiativ till den unika konferensen Circular Transitions i London som genomfördes i november på temat design för cirkulär ekonomi.

stäng