MUF

Mistra Urban Futures

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2010–2019
  • Mistra investerar: 171 Mkr
  • Värd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • En ny plattform har etablerats i Skåne och plattformen i Manchester har utökats till att även omfatta Sheffield

  • Göteborgsplattformen har fått Margareta Forsberg som ny chef. Hon kommer närmast från att ha lett satsningen Jämlikt Göteborg.

  • Centret arrangerade sin första internationella konferens på temat ”Realising Just Cities” och prisades med EFARRI-priset som inrättats av European Foundation Centre (EFC).

  • Fler forskare deltog vid FN-konferensen Habitat III i Ecuador och lanserade nya böcker.

stäng