Arctic-sustainable

Mistra Arctic Sustainable Development

Klimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Umeå universitet
Händelser under året
  • Många vetenskapliga publikationer under året, liksom Arctic Resilience Report där forskare från bland annat programmet analyserat hur sårbart Arktis är och vilka vägval som bidrar till anpassning.

  • Annika E Nilsson blev utvald som Mistra Fellow för att kunna nätverka i Washington under USA:s ordförandeskap i Arktiska rådet.

  • Programmet har genomfört studieresor till bland annat Murmansk.

stäng