carbon-exit

Mistra Carbon Exit

Programmet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 56 Mkr
  • Programvärd: IVL Svenska miljöinstitutet
Händelser under året
  • Programmet tilldelas i december till ett konsortium som ska ledas av IVL Svenska miljöinstitutet.

  • Lars Zetterberg utses som programchef och programmet startar upp under första halvan av 2017.

stäng