fellows

Mistra Fellows Programme

Satsningen ska bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer. Tanken är att ge fyra forskare per år få möjlighet att arbeta för någon internationell organisation med fokus på policyfrågor.

 

  • Programtid: 2015–
  • MIstra finansierar: Utlandsvistelse för upp till fyra forskare per år. Maxbelopp per person är 1 Mkr.
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • Annika E Nilsson vid Mistra Arctic Sustainable Development åker till Washington och German Marshall Fund of the United States för att arbeta med arktiska frågor.

  • Svenne Junker vid Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) ska arbeta med frågor om hållbara marknader vid OECD i Paris.

stäng