financial-systems

Mistra Financial Systems

Programmet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.

 

  • Programtid: 2016–2019
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Bo Becker vid Handelshögskolan i Stockholm utsågs till programchef och Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister, tillträdde som programstyrelsens ordförande.

  • Programmets forskare tog fram en UNEP-rapport om hållbar finansmarknad tillsammans med FN:s UNEP Inquiry.

stäng