geopolitiics

Mistra Geopolitics

Forskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 48 Mkr
  • Programvärd: Stockholm Environment Institute
Händelser under året
  • Programmet tilldelas i december till ett konsortium som ska ledas av Stockholm Environment Institute.

  • Björn-Ola Linnér vid Linköpings universitet utses som programchef när satsningar startar upp under första halvan av 2017.

stäng