SAMS

Mistra SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

Programmet ska dels ta fram kunskap om mobilitet och tillgänglighet, dels använda denna kunskap för att tillsammans med andra aktörer utveckla hållbara mobilitets- och tillgänglighetslösningar som kan få genomslag i samhället. Flera städer och kommuner samt företag deltar i programmet.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • KTH utses i juni som värd för det nya programmet i konkurrens med andra ansökningar.

  • Programmet börjar under hösten och till programchefer utses Anna Kramers och Jonas Åkerman vid KTH.

stäng