plast_low

Mistra STEPS

Sustainable Plastics and Transition Pathways

Programmet ska utveckla plaster som är baserade på bioråvaror. I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger. Omställningen av tillverkningen ska även ha ett systemtänkande som bland annat ser till användning av energi och olika tillsatser.

 

  • Programtid: 2016–2020
  • Mistra investerar: 45 Mkr
  • Programvärd: Lunds universitet
Händelser under året
  • Mistra ger i mars en forskargrupp vid Lunds universitet ansvar för programmet i konkurrens med andra sökande

  • Programmet startar under hösten och som programchef utses Rajni Hatti-Kaul vid Lunds universitet.

stäng