smarta-mmaterial_low

Mistra Terraclean

Programmet ska studera material på molekylär och makroskopisk nivå för att utveckla både befintliga och nya material för att lösa miljöproblem bidra till företags konkurrenskraft. Fokus ligger på porösa material som kan rena luft, mark och vatten från miljöfarliga substanser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2017–2020
  • Mistra investerar: 51 Mkr
  • Programvärd: KTH
Händelser under året
  • KTH utses i juni som värd för det nya programmet i konkurrens med andra ansökningar.

  • Programmet börjar under hösten och till programchef utses Ulrica Edlund vid KTH.

stäng