Closing-the-loop

Mistra Closing the Loop

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Händelser under året
  • Programmet startar sin andra fas med 75 lärosäten, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer som projektpartners.

  • Projektledarna för de sex fristående projekten i programmet möts i oktober för att bland annat ta fram programmål för arbetet med hållbar materialåtervinning.

stäng