miusm

Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Centrumet ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Misum ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar: 55 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Mette Morsing fick den nyinrättade professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm.

  • Misum har fått Vinnova-medel för att inrätta ett Action Lab kring hur finansbeslut kan göras mer hållbara.

stäng