SRC

Stockholm Resilience Centre

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2007–2018
  • Mistra investerar: 191,4 Mkr
  • Värd: Stockholms universitet
Händelser under året
  • Programmet GRAID finansierat av SIDA startar i februari för integrera resiliens i internationellt utvecklingsarbete.

  • Arragererar konferensen EAT i juni om hur världens livsmedelssystem kan blir mer hållbara.

  • Initierar en keystone dialogue i november mellan forskare och företag om globalt fiske.

  • Johan Rockström får i december ta emot Frankrikes finaste riddarorden som hederslegionär av president Hollande.

stäng