seed-box

The Seed Box

A Mistra-Formas Environmental Humanities Collaboratory

I en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. Vi befinner oss i en ny geologisk tidsålder, antropocen, som kännetecknas av en omfattande mänsklig påverkan på jorden och dess geologiska utveckling. En världsligt förankrad och omdefinierad humanistisk forskning behövs, som kan omfatta natur och ekologiska sammanhang, sociala skillnader och etik, skapande relationer och politiska identitetsprocesser.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar 20 Mkr: Mistra investerar 20 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Programmet beslutar i november om finansiering av 16 mindre projekt med totalt fyra miljoner kronor. Utdelningen kommer efter en utlysning som lockade många ansökningar både från svenska och internationella forskare.

stäng