Stor satsning på forskning om finanssektorn och hållbar utveckling

Mistra inrättar ett nytt forskningsprogram i skärningspunkten mellan ekonomi och hållbar utveckling. Mistra Financial Systems får 30 miljoner kronor för att bidra till en omställning av det finansiella systemet och ska ledas av Handelshögskolan i Stockholm.

– Vår ambition med Mistra Financial Systems är att Handelshögskolan tillsammans med företag och institutioner ska påbörja en vitalisering av det finansiella systemet och göra det mer hållbart och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft säger Åke Iverfeldt, Mistras vd.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv