Stor satsning på mobilitet med fokus på beteenden och IT-tjänster

KTH blir värd för ett nytt Mistraprogram om smart mobilitet och tillgänglighet. Användarbeteende och integrerade IT-tjänster för hållbar mobilitet är fokus för en satsning som får 40 miljoner kronor under fyra år. Programmet leds av KTH och Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. I konsortiet bakom satsningen ingår även forskare i Karlstad och Uppsala samt flera storföretag och kommuner.

Målet är att utveckla integrerade IT-tjänster för att underlätta hållbar mobilitet och resande, liksom att göra hållbarhetsanalyser av olika mobilitetstjänster.

– Det är en ödesfråga för omställningen till ett klimatsmart och resurseffektivt samhälle att vi kan skapa tillgänglighet och mobilitet på ett mer hållbart sätt. Därför är detta program så viktigt, säger Åke Iverfeldt, vd för Mistra.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv