Utlysning starten på satsning med forskning om hållbar konsumtion

Mistra gör en utlysning för ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion. Forskningen ska ta sikte på allt från politiska styrmedel och leverantörskedjor till enskilda människors livskvalitet. Frågan är högaktuell och har av FN:s klimatpanel IPCC lyfts som avgörande för att hejda klimatförändringarna.

– Det finns en hel del forskning som visar att ökad konsumtion över en viss nivå inte nödvändigtvis leder till högre välbefinnande. Just sambanden mellan hållbar konsumtion och livskvalitet behöver vi undersöka mer för att få en djupare kunskap om, säger Malin Lindgren som är programansvarig på Mistra.

Programmets förväntade budget är 50 miljoner kronor över fyra år, varav Mistra tillför 45 miljoner kronor.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv