Satsning på forskningsprogram om bioplaster till Lunds universitet

En forskargrupp vid Lunds universitet får ansvar för ett nytt program om hållbar användning av plast. Mistra satsar 45 miljoner kronor under fyra år på bland annat utveckling av bioplaster.

– Förhoppningen är att de ska utveckla bioplaster som har likartade egenskaper som dagens varianter och som dessutom är koldioxidneutrala, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

I Sverige är skogen en tänkbar råvarukälla medan det i andra delar av världen skulle kunna vara jordbruksprodukter eller alger. En möjlighet är också att använda infångad koldioxid som råvara, vilket skulle göra att plasterna blir en kolsänka.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv