Klimatneutralt Sverige i fokus för stort forskningsprogram

Förslag på hur samhället kan ställas om för netto-nollutsläpp är inriktningen för en ny ambitiös forskningssatsning. Den är en av Mistras största någonsin och har en total budget på 80 miljoner kronor över fyra år – där Mistra står för 56 miljoner kronor och medverkande organisationer står för resterande 24 miljoner kronor.

Forskarna ska ta fram förslag på hur svensk industri och samhället ska ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser. Programmet ska stödja både Sveriges internationella åtaganden enligt Parisavtalet och nationella klimatmål. Det övergripande syftet är att få ner samhällets utsläpp av koldioxid till noll eller nära noll.

– Vi hoppas att programmet på sikt ska leda till konkreta tekniska lösningar, men också komma med nya förslag på hur samhälle och myndigheter med styrmedel och andra åtgärder kan uppnå tydliga resultat, säger Thomas Nilsson som är programansvarig på Mistra.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv