Utvärdering gav beslutsunderlag om hur våtmarker kan ge miljönytta

Våtmarker är effektiva på att rena kväve och fosfor, men det krävs både planering och en smart utformning om de ska fungera optimalt. Lagom lågt vattenflöde behövs enligt en utvärdering från Mistra EviEM av befintlig forskning.

– En slutsats är att den som ska återskapa en naturlig våtmark, efter det att marken har använts till odling, måste gräva bort den ytliga jorden. Gör man inte det kan den fosfor frisättas som lagrats upp i marken under den tid den har använts som jordbruksmark. Motsvarande bekymmer tycks inte finnas med nyanlagda våtmarker på åkermark. Det kan bero på att skapandet av dem oftast kräver att en större mängd jord tas bort, säger Magnus Land på Mistra EviEM.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv