Forskare lanserar bättre metod för riskbedömning av hormonämnen

När EU-kommissionen presenterade ett förslag för att begränsa användningen av hormonstörande ämnen fick det snabbt kritik. En av forskarna som framförde att det var för vagt och ställde alltför låga krav på kemikalieproducenterna var Christina Rudén, tidigare programchef för MistraPharma.

– Förslaget från EU innebär att man måste visa att människor både exponerats för och skadats av kemikalien innan den kan begränsas. Beviskraven är extremt höga. Industrin kommer fortfarande att kunna använda och sälja många av de här ämnena, säger hon.

Christina Rudén och de andra kritiska  forskarna lanserade samtidigt en bättre metod för att riskbedöma kemikalier. Bland annat behövs en harmonisering av olika processer för riskbedömning mellan Europa och USA.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv