Bred satsning för kunskap om samband mellan geopolitik och hållbar utveckling

Mistra satsar på ett nytt forskningsprogram med fokus på geopolitik och hållbar utveckling. Tyngdpunkten i det samhällvetenskapliga programmet ligger på forskning inom statsvetenskap, ekonomisk historia och freds- och konfliktforskning.
– Det geopolitiska landskapet förändras hela tiden. Programmet ska leverera ett bättre och mer tillämpligt beslutsunderlag än vad som finns tillgängligt idag, säger Johan Edman som är ansvarig för programmet på Mistra.

Satsningen som får en total budget på 58 miljoner kronor och ska ledas av Stockholm Environment Institut (SEI). Programmet engagerar även forskare från SIPRI liksom från Linköping, Lund, Stockholm och Uppsala. Med i konsortiet finns även det tyska forskningsinstitutet Adelphi och brittiska E3G. Dessutom kommer ett stort antal myndigheter, företag och frivilligorganisationer att involveras.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv