Miljövård på vetenskaplig grund i fokus för internationell konferens

Nätverket Collaboration for Environmental Evidence samlades till konferens i Stockholm om systematiska miljöutvärderingar på temat Better evidence, Better decisions, Better environment. Målet för CEE och Mistra EviEM som var värd för konferensen är att bidra till att beslut för en hållbar miljö och bevarandet av biologisk mångfald baseras på bästa möjliga vetenskapliga grund.

– Vi träffas för att forskare och beslutsfattare ska få en chans att lära och dela med sig av kunskap och erfarenheter inom evidensbaserad miljövård, säger Sif Johansson, chef för Mistra EviEM.

De drygt hundra deltagarna från ett femtontal länder samlades för att diskutera vägar framåt när det gäller systematiska miljöutvärderingar. I sådana sammanställs och granskas all tillgänglig kunskap om en viss fråga på ett öppet och transparent sätt för att ge bättre beslutsunderlag.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv