Erfaren industriman vill styra Mistra mot FN:s hållbarhetsmål

Med Johan Söderström får Mistra en styrelseordförande med bred förankring i svenskt näringsliv. Han har ett omfattande personligt nätverk – han leder inte bara ABB:s svenska verksamhet utan är även ordförande i industrins branschorganisation Teknikföretagen, styrelseledamot i Svenskt näringsliv och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Det var en viktig anledning till regeringens utnämning enligt miljöminister Karolina Skog, som uttryckte att hans nära koppling till industrin blir ”synnerligen viktig i styrelsearbetet”.

Som vd för ABB Sverige har Johan Söderström även samverkat mycket med akademin, och ser FN:s hållbarhetsmål som riktmärken för Mistras verksamhet.

– Det kändes fantastiskt att bli tillfrågad. Jag har stor respekt för allt bra som Mistra gör. Verksamheten är viktig inte bara för svensk forskning och för svensk industri utan också för vår planet.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv