Välbesökt Future Forests Week vill se ökad samsyn i skogbruket

Framtidens skogsbruk måste bli mer varierat och markägare behöver hjälp med avvägningar mellan olika mål. Men kanske kan klimathotet ena olika intressen till en samsyn om hållbart skogbruk. Det var några rön som lyftes fram när Future Forests sammanfattade sin forskning under tre dagar på en slutkonferens.

– Vi arbetar nu hårt för att den tvärvetenskapliga forskning vi har bedrivit inom programmet ska fortsätta inom ett nytt permanent centrum för tvärvetenskaplig skogsforskning, säger biträdande programchef Camilla Sandström.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv