Mistra erbjuder forskningspraktik till nyanlända akademiker

Det stora antalet flyktingar som har kommit till Sverige fick Mistra att erbjuda personer med akademisk bakgrund praktikplats hos sina forskningsprogram. Många som kommit hit har utbildning eller yrkeserfarenheter som kan vara intressanta för programmen, samtidigt får den som erbjuds en praktikplats chansen att snabbare etablera sig i samhället.
Under året kom Samar Ramli från Palestina igång med forskning om migration och urbanisering inom Mistra Urban Futures och Fayez Alsaleh från Syrien arbetar med hummerodling inom AquaAgri.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv