Slutkonferens för Mistra Indigo diskuterade effektivare klimatarbete

Mistra Indigo har kombinerat forskning med policyaktiviteter för att bidra med ny kunskap i klimatpolitiken. Fyra års forskning har fokuserat på att stödja klimatpolitiken på områden som inte direkt berörs av de internationella klimatförhandlingarna.

På slutkonferensen Post Paris Policies – Challenges and Opportunities fördjupades bilden av var vi står nu efter klimatmötet i Paris. Bland annat har programmet studerat ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, incitament för teknikutveckling och hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv