Fler forskare får bredda sina nätverk genom satsningen Mistra Fellows

Mistra Fellows ska bidra till kunskapsutbyte mellan Mistras program och internationella forskningsorganisationer. Två nya forskare fick möjlighet att tillbringa en tid utomlands för att fördjupa samarbetet inom sina forskningsområden.

En av forskarna är Annika E Nilsson vid Mistra Arctic Sustainable Development som ska arbeta med arktiska frågor i Washington vid German Marshall Fund of the United States. Den andra är Svenne Junker vid Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) som ska vara vid OECD i Paris och arbeta med frågor som rör hållbara marknader.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv