Forskare från flera Mistraprogram ville påverka beslutfattare

Under årets upplaga av Almedalsveckan i Visby deltog Mistra Urban Futures bland annat med programpunkter om rättvisa städer, hållbara livsstilar samt medskapande som metod för att möta komplexa samhällsproblem. Även Stockholm Resilience Centre var på plats under politikerveckan och bidrog till diskussioner om klimatkunskap och kloka beslut.

Future Forests deltog och fokuserade på skogen och om den ska bidra till vi blir klimatneutrala eller fossiloberoende. Programmets forskare tog även upp frågor om nya hot mot skogen, skogens roll i en förnybar bioekonomi samt hur en ny skogspolitik kan tänkas se ut. Mistra Biotech och Closing the Loop fanns också på plats i Almedalen för att lyfta sina ämnesområden och få genomslag för forskningsresultat.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv