Konferensen Habitat III lockade världens forskare i hållbar urbanisering

FN-mötet i Ecuador för hållbar och rättvis urban utveckling samlade 40 000 deltagare. Med bland alla dessa fanns representanter från Stockholm Resilience Centre och Mistra Urban Futures som deltog i flera seminarier och visade upp sig i den svenska paviljongen som öppnades av bostadsminister Peter Eriksson.

Under mötet antogs också en ny agenda för det internationella arbetet med hållbara städer.

– Ur vår synvinkel är New Urban Agenda en stark uppmaning till mer samverkan. Olika aktörer, NGO:s, städer, nationer, företag, akademier, måste samverka för att kunna förverkliga mål om ökad jämlikhet och bättre boende, säger Jan Riise vid Mistra Urban Futures.

En slutsats från mötet var att urbanisering inte bara kan ses som ett problem, utan att även bär på lösningar till många av de utmaningar som världen står inför.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv