Mistras VD i tunga expertspaningar mot hållbar konkurrenskraft

Åke Iverfeldt medverkade i regeringens framtidsgrupp Hållbara investeringar för grön omställning och konkurrenskraft. I sin slutrapport föreslog den bland annat en statlig grön investeringsbank.

– Det blev en extremt kreativ intellektuell process, där idéer bröts på ett mycket spännande sätt. Vi representerade inte någon annan än oss själva och vår samlade erfarenhet, och gruppen tog allt mer formen av en think tank med ett tydligt systemperspektiv, säger han.

Även IVA:s projekt Resurseffektiva Affärsmodeller där Åke Iverfeldt var med i styrgruppen lämnade sin slutrapport i april. Delprojektet om cirkulär ekonomi som Mistra delfinansierade visade på vikten av arbete över branschsektorer för att uppnå resurseffektivitet.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv