Elva experter om vilka vägar som finns mot att bli klimatneutrala

Sverige behöver en klimatpolitik för att vi inom en generation inte påverkar klimatet och blir ett föredöme för världens länder. Vilka kraftfulla insatser som krävs lyfter olika experter fram i en antologi som Mistra och Miljömålsberedningen tagit fram. Boken som heter ”Klimatpolitiken, om jag var statsminister…” innehåller vitt skilda förslag på av vad som bör göras för att skapa ett klimatneutralt Sverige.

Idéerna spänner över en mängd sektorer och åtgärder för att rädda klimatet och samtidigt stärka industrins konkurrenskraft, bygga rättvisa städer, engagera finansbranschen och bidra till positiv global utveckling. Antologin med bidrag från bland andra Niklas Zennström, Sverker Sörlin och Charlotte Petri Gornitzka överlämnades till miljöminister Karolina Skog under ett seminarium arrangerat på miljödepartementet.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv