Smarta material som löser miljöproblem utvecklas i nytt program

En ny satsning på att hitta smarta material som kan rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser ska ledas från KTH. Forskningsprogrammet får en total budget på 60 miljoner kronor under fyra år.

– Det är glädjande att vi nu kan sjösätta ett forskningsprogram kring smarta material. Det är både ett spännande och viktigt område samtidigt som behovet av nya och effektiva metoder att rena bort föroreningar i vår omgivning är stort. Därför hoppas vi att programmet ska bidra med en tydlig nytta inom miljöområdet, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Konsortiet bakom programmet består av ett flertal universitet och forskningsinstitut, bland andra KTH, Uppsala universitet, Swetox, IVL Svenska miljöinstitutet, Innventia AB, Acreo Swedish ICT AB samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer SwedNanoTech.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv