Seminarium om bioteknik i ett hållbart jordbruk

Hur kan bioteknik bidra till bättre miljö och hälsa? Och hur ser konsumenter på bioteknik i livsmedelsproduktionen? Mistra Biotech ordnade ett internationellt seminarium om de senaste rönen kring bioteknik i jordbruket. Oljeväxten fältkrassing som kan bli en ny gröda i jordbruket togs upp, liksom hur potatisförädling kan bidra till bättre hälsa och miljö.

Andra ämnen var hur kväveeffektiva spannmål och DNA-analyser kan ge en mer hållbar matproduktion, konsumenters attityder till användningen av bioteknik i livsmedel samt försiktighetsprincipen kopplad till växtförädling.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv