Sista utdelningen till nya smarta miljöidéer inom Mistra Innovation

Mistra Innovation delade ut 20 miljoner kronor till sex nya projekt. De handlar om effektivare rening och mätning av luftföroreningar, mindre miljöpåverkande smörjmedel samt bättre återvinning av mässing och lågenergilampor.

Utdelningen var den fjärde och sista i programmet som ska stötta mindre projekt med idéer som kan ge innovativa och framgångsrika produkter som minskar belastningen på miljön.

– Av de 18 projekt som hittills har fått pengar från oss har tolv redan fått ut produkter på marknaden. Det är både glädjande och imponerande. Även de sex som ännu inte tagit steget fullt ut har dragit många lärdomar som gör att vi förhoppningsvis får se mer konkreta resultat längre fram, säger programdirektör Lars Frenning.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv