Workshop om bioekonomi för att peka ut ny forskningssatsning

Många hoppas på en framväxande bioekonomi där fossila resurser i allt större utsträckning ersätts av biobaserade material och bränslen. Det kan spela en avgörande roll för att nå ambitiösa, globala klimatmål. Sverige med sin stora skogsareal och väl utvecklad skogsindustri har goda förutsättningar att vara med i en sådan omställning.

Möjligheter respektive forskningsbehov diskuterades när Mistra samlade nyckelpersoner inom skogsindustrin till en workshop. Särskilt diskuterades hur industriell IT kan gynna utvecklingen av bioekonomin som en del av nästa industriella revolution.

– Ett troligt nästa steg nu för oss är att formulera ett tydligt forskningsområde, som vi sedan prövar i en grupp av internationella experter och forskare. Någon gång under 2017 siktar vi på utlysning, säger Thomas Nilsson på Mistra som tog initiativ till workshopen tillsammans med Skogsindustriernas forskningsdirektör Torgny Persson.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv